صفحه اصلي > news / gallery / city ​​news > Director of the contract office of the city water and sewage company Golestan province wa

Director of the contract office of the city water and sewage company Golestan province wa


1 مهر 1397, 05:01. نويسنده: admin

در حکمی از سوی مهندس "محمدهادی رحمتی" مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان گلستان، "سید مهدی آل حسینی" به عنوان مدیر دفتر قرارداد ها شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

"با عنایت به مراتب تعهد ، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دفتر قرارداد ها شرکت منصوب می شوید تا وظایف محوله را تحت نظر اینجانب به نحو مطلوب به انجام رسانید ، امید است با استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد اهداف عالیه شرکت موفق باشید.

گفتنی است؛ پیش از این "علیرضا سلطانی" به عنوان سرپرست دفتر امور قراردادها شرکت آب و فاضلاب استان گلستان بوده است.